Dig Dot Net

Nếu bạn sống trong một ngôi nhà nhiều tầng và cầu thang của bạn được trải thảm, hoặc bạn có một cầu thang với người chạy thảm, thì bạn sẽ biết rằng không mất nhiều thời gian trước khi thảm bắt đầu trông mệt mỏi...

Niken (còn gọi là kền) là một nguyên tố hóa học kim loại, ký hiệu là Ni và số thứ tự trong bảng tuần hoàn là 28. Hợp kim gốc niken rất dễ bị sunfua hóa. Niken tạo thành một eutectic với lưu huỳnh ở nhiệt...