Uncategorized

Chì có một trong những tỷ lệ tái chế cao nhất thế giới, thậm chí cao hơn các mặt hàng tái chế nổi tiếng như thủy tinh hoặc báo. Nó cũng là kim loại tái chế nhất trong số tất cả thường được sử dụng,...