Định nghĩa thiết kế web

Định nghĩa thiết kế web

Thiết kế web là quá trình tạo trang web . Nó bao gồm một số khía cạnh khác nhau, bao gồm bố cục trang web , sản xuất nội dung và thiết kế đồ họa. Trong khi các thuật ngữ thiết kế web và phát triển web thường được sử dụng thay thế cho nhau, thiết kế web về mặt kỹ thuật là một tập hợp con của danh mục phát triển web rộng hơn.

Trang web được tạo bằng ngôn ngữ đánh dấu được gọi là HTML . Các nhà thiết kế web xây dựng các trang web bằng cách sử dụng các thẻ HTML xác định nội dung và siêu dữ liệu của từng trang. Bố cục và diện mạo của các thành phần trong trang web thường được xác định bằng CSS hoặc xếp tầng theo kiểu. Do đó, hầu hết các trang web bao gồm sự kết hợp giữa HTML và CSS xác định cách mỗi trang sẽ xuất hiện trong trình duyệt .

Một số nhà thiết kế web thích sử dụng các trang mã (gõ HTML và CSS từ đầu), trong khi những người khác sử dụng trình chỉnh sửa ” WYSIWYG ” như Adobe Dreamweaver. Loại trình chỉnh sửa này cung cấp giao diện trực quan để thiết kế bố cục trang web và phần mềm sẽ tự động tạo mã HTML và CSS tương ứng. Một cách phổ biến khác để thiết kế trang web là với một hệ thống quản lý nội dung như WordPress hoặc Joomla. Các dịch vụ này cung cấp các mẫu trang web khác nhau có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu cho một trang web mới. Quản trị web sau đó có thể thêm nội dung và tùy chỉnh bố cục bằng giao diện dựa trên web.

Mặc dù HTML và CSS được sử dụng để thiết kế giao diện của trang web, hình ảnh phải được tạo riêng. Do đó, thiết kế đồ họa có thể trùng lặp với thiết kế web, vì các nhà thiết kế đồ họa thường tạo hình ảnh để sử dụng trên Web. Một số chương trình đồ họa như Adobe Photoshop thậm chí còn bao gồm tùy chọn ” Lưu cho Web trực tuyến ” cung cấp một cách dễ dàng để xuất hình ảnh theo định dạng được tối ưu hóa cho xuất bản web .

Cập nhật: ngày 5 tháng 2 năm 2013
Trích dẫn định nghĩa này:

TechTerms – Từ điển máy tính thuật ngữ công nghệ
Trang này chứa định nghĩa kỹ thuật về Thiết kế Web. Nó giải thích trong thuật ngữ điện toán có nghĩa là Thiết kế Web và là một trong nhiều thuật ngữ Internet trong từ điển TechTerms.

Tất cả các định nghĩa trên trang web TechTerms được viết là chính xác về mặt kỹ thuật nhưng cũng dễ hiểu. Nếu bạn thấy định nghĩa Thiết kế Web này hữu ích, bạn có thể tham khảo nó bằng các liên kết trích dẫn ở trên. Nếu bạn nghĩ rằng một thuật ngữ nên được cập nhật hoặc thêm vào từ điển TechTerms, mọi chi tiết xin xem thêm tại : công ty thiết kế web Canh cam

No Comments

Post A Comment